Veggie Zagna Entree

Veggie Zagna

$9.50

Quantity:
eggplant, zucchini, house made red sauce, mozzarella, ricotta, spinach, carrot, mushroom, egg