VEGGIE ZAGNA Entree

VEGGIE ZAGNA

$9.00

Quantity:

thin sliced eggplant + zucchini+ carrot + mushroom + spinach + ricotta cheese + red sauce